ESP | CAT logo instagram

El projecte busca acompanyar de manera integral a nens/as i famílies, fent especial incidència en la prevenció, compensant els dèficits socioeducatius, de salut i potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals i de comunicació. Amb la unió de tots dos serveis es busca un projecte que potenciï i millori l’estat general de les famílies participants des d’una mirada conjunta: escoltar, sentir i poder donar respostes al que expressa la persona i al que diu el seu cos. Per a arribar al màxim abordatge i amb un major resultat d’èxit per a les famílies s’ofereix una doble intervenció:  atenció socioeducativa i intervenció osteopàtica.

Un dels objectius és aprofitar les sinergies entre recursos, oferint un servei multidisciplinar, que dóna importància al treball d’autocura i la millora d’hàbits per a una vida més saludable. Ateses les famílies des d’aquests dos àmbits, s’incorpora una mirada cap als processos d’inserció laboral de les famílies, fent derivacions i col·laborant amb entitats del territori que treballin des d’aquest vessant.

Espais terapèutics:  Espais d’acompanyament terapèutic centrats en la criança on potenciar les capacitats marentals/parentals, oferint estratègies per millorar les dinàmiques familiars.

Espais de Reeducació: Suport i acompanyament al procés d’escolarització, incorporant tècniques d’estudi adaptades i estratègies per a gestionar aspectes emocionals. 

Els espais formen part del pla de treball conjunt entre els equips socioeducatius, osteopatics i terapèutic potenciant el treball en xarxa amb la resta d’agents socials vinculats. 

Objectius:

– Potenciar el desenvolupament integral d’infants, joves i les seves famílies des de l’emocional i físic, a partir d’un projecte on s’integra la intervenció socioeducativa i l’osteopatia.

– Promoure una atenció global, que incorpori elements per a potenciar les competències emocionals i socials, millorant d’aquesta manera el vincle intrafamiliar.

– Evitar traves administratives i burocràtiques, treballant directament amb un equip multidisciplinari mitjançant una base de dades comuna i una manera de treball coordinada.

– Complementar els serveis municipals, oferint recursos que es converteixin  en una oportunitat aprofitable per a  poder derivar a famílies des de diferents serveis del territori

– Fomentar un treball en xarxa real i sostenible.