ESP | CAT logo instagram

El projecte busca acompanyar de manera integral a nens/as i famílies, fent especial incidència en la prevenció, compensant els dèficits socioeducatius, de salut i potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals i de comunicació.Amb la unió de tots dos serveis es busca un projecte que potenciï i millori l’estat general de les famílies usuàries des d’una mirada conjunta: escoltar, sentir i poder donar respostes al que expressa la persona i al qual diu el seu cos. Per a arribar al màxim l’abordatge i amb un major resultat d’èxit per a les famílies usuàries, es tenen els dos serveis: atenció socioeducativa i intervenció osteopática.

Un dels objectius és aprofitar les sinergies entre recursos, oferint un servei multidisciplinari, que dóna importància al treball d’autocapellà i la millora d’hàbits per una vida més saludable. Ateses les famílies des d’aquests dos àmbits, s’incorpora una mirada cap als processos d’inserció laboral de les famílies, fent derivacions i col·laborant amb entitats del territori que treballin des d’aquest vessant.

Objectius:

  • Potenciar el desenvolupament integral de nens/as, joves i les seves famílies des de l’emocional i físic, a partir d’un projecte on s’integra la intervenció socioeducativa i la osteopatía.
  • Promoure una atenció global, que incorpori elements per a potenciar les competències emocionals i socials, millorant d’aquesta manera el vincle intrafamiliar.
  • Evitar traves administratives i burocràtiques, treballant directament amb un equip multidisciplinari mitjançant una base de dades comuna i una manera de treball coordinat.
  • Complementar els serveis municipals, oferint recursos que es converteixin en un més on poder derivar a famílies usuàries d’aquests.
  • Fomentar un treball en xarxa real i sostenible.