ESP | CAT logo instagram

treball en xarxa

Treball en Xarxa

La Fundació Albert potencia el treball en xarxa amb les entitats i recursos del territori. La complexitat de la societat actual demana un canvi de mirada en relació a la comunicació entre les institucions i, de manera especial, amb les famílies. En aquest moment de transformació i de noves necessitats, la Fundació Albert aposta pel treball en xarxa, amb la ferma convicció de la necessitat de treballar des de la col·laboració mútua. Creiem que els processos passen per unificar criteris, acostar els diferents llenguatges i les diferents mirades i reconeixent i respectant el treball dels altres. Només així es pot generar un treball sostenible i concret amb l’objectiu final de ser útil per a les famílies participants. Escoles, serveis socials, centres de salut i entitats i recursos sense ànim de lucre formen part de la xarxa de col·laboració:

 

Fundació Esperança

Fundació Roure

Fundació d’Osteopatia de Barcelona

Universitat de Barcelona

Psicoxarxa

IMPULSEM

XICA Xarxa d’Infància Casc Antic

XIG Xarxa d’Infància de Gòtic

CDIAP/EIPI Barcelona

Associació Esquitx

Escola Cervantes

Escola Baixeres

Escola Pere Vila

IES Pau Clarís

IES Verdaguer

La Salle Comtal

Santa Dorotea

Sagrada Família

CSS Casc Antic

CSS Gòtic

CSS Raval

Serveis Socials de l’Hospital Sant Joan de Déu

Hospital de Nens

Clínica Barraquer