ESP | CAT logo instagram

Agenda 2030

Des de l’entrada en vigor de l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, en Fundació Albert, hem integrat en l’enfocament de la gestió els diferents objectius. Tenim el compromís amb un futur sostenible, que traduïm en el desenvolupament de les nostres intervencions i serveis de manera eficient i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

agenda 2030

La Fundació ofereix atenció i recursos per a cobrir les necessitats de persones en situació vulnerable amb un objectiu clar: reforçar la seva autonomia per a millorar la qualitat de vida a llarg termini. Una institució innovadora que treballa en xarxa i viu de ple la realitat del districte de Ciutat Vella, on diverses complexitats pobreses es posen de manifest.

Lluitant contra la vulnerabilitat i l’exclusió social, la Fundació acompanya I atén famílies en situació de necessitat i ajuda,  a una infància desprotegida i amb dèficits educatius, integra laboralment a col·lectius desfavorits, gestiona la diversitat i acull a dones en situació de monomarentalitat i necessitats concretes.

La Fundació Albert treballa per al benefici i la millora del benestar dels/as nens/es, joves i les seves famílies, buscant atenuar situacions de malestar, les dificultats i mancances dels infants vulnerables amb necessitats específiques, entre altres actuacions.