Durant aquest mes d’abril i gràcies a la col·laboració de la Fundació Josep Finestres, s’han pogut realitzar 27 revisions podològiques als infants i adolescents del Projecte FASE. Moltes gràcies a les podologues voluntàries per la implicació i dedicació. Seguim treballant per la unió de la salut i l’educació!