El projecte Paidós Ciutat Vella de Càritas Diocesana de Barcelona  neix amb l’objectiu d’evitar la transmissió intergeneracional de la pobresa infantil i acollir a famílies vulnerables amb fills menors de 6 anys. De 9:00 a 20:00 i mitjançant sessions individuals i en grup, s’acompanya de manera integral a totes les persones de l’entorn familiar que són significatives per al nen/nena. Així mateix, les famílies disposen des seus propis espais: una cuina, una sala de jocs, banys amb dutxes i unes estances per als tallers en grup. Així, les diferents famílies que assisteixen al Paidós poden relacionar-se entre elles i crear una xarxa de recolzament mutu.

La Fundació Albert conjuntament amb H10 Hotels facilitarà als integrants de la unitat familiar, la oportunitat d’una feina estable per a que puguin obtenir una independència econòmica.

Més informació

Formen part:
Col·laboren: