ESP | CAT logo instagram

El projecte Paidós Ciutat Vella de Càritas Diocesana de Barcelona  neix amb l’objectiu d’evitar la transmissió intergeneracional de la pobresa infantil i acollir a famílies vulnerables amb fills menors de 6 anys. De 9:00 a 20:00 i mitjançant sessions individuals i en grup, s’acompanya de manera integral a totes les persones de l’entorn familiar que són significatives per al nen/nena. Així mateix, les famílies disposen des seus propis espais: una cuina, una sala de jocs, banys amb dutxes i unes estances per als tallers en grup. Així, les diferents famílies que assisteixen al Paidós poden relacionar-se entre elles i crear una xarxa de recolzament mutu.

Paidós és un projecte impulsat per Càritas Diocesana de Barcelona juntament amb l’Ajuntament de Barcelona d’atenció integral a les famílies. Paidós contempla a la família com un sistema amb possibilitat de canvi, un projecte que posa èmfasi en les capacitats, els recursos i les potencialitats de les famílies. Té per objectiu erradicar les conseqüències de la pobresa infantil hereditària i prevenir els seus factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la capacitació primerenca de les potencialitats, tant d’el/la nen/a com de la seva família.

El Paidós compta amb un equip interdisciplinari (format per professionals del món de l’educació social, el treball familiar i la psicologia) que treballa amb la família a nivell educatiu, comunitari i terapèutic amb la intenció d’augmentar els factors de protecció i resiliència dels nens i nenes , potenciar les capacitats parentals i marentales dels progenitors, i facilitar el contacte d’aquestes famílies amb la resta dels serveis del territori. En aquest sentit acompanyem a les famílies i les corresponsabilitzen dels seus processos vitals.

Paidos és un servei de ciutat pel que es pot donar servei a famílies de tots els barris de Barcelona, derivades tant des de Serveis Socials Bàsics com des dels Serveis Socials Especialitzats i Càritas.

Perfil de famílies participants:

Famílies amb nens de 0 a 6 anys a càrrec, en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social, amb dificultats per a la cura i cura dels fills/as i que poden presentar altres necessitats importants no cobertes

Són famílies que presentin:

– Aptituds per a generar vincles positius que els permetin establir relacions a través de les quals rebre i secundar.

– Tenen capacitat per a la introspecció, adonant-se que hi ha aspectes de la seva vida a millorar tal com elles desitjarien. Aquest nivell de consciència sol ser un motor per a activar els senyals d’alerta que els permetin demanar ajuda

– S’impliquin positivament en el seu procés de millora i són agents actius en la seva construcció.

La Fundació Albert conjuntament amb H10 Hotels facilitarà als integrants de la unitat familiar, la oportunitat d’una feina estable per a que puguin obtenir una independència econòmica.

Més informació

Formen part:
Col·laboren: