Centre Socioeducatiu

Recurs orientat a nens i nenes  amb edats compreses entre 6 i 12 anys, de dilluns a divendres, fora de l’horari escolar. El centre socioeducatiu és un espai d’aprenentatge i desenvolupament, format per tres espais diferenciats:  un espai de reforç escolar mitjançant activitats educatives i de diversió així com una estona de berenar conjunt potenciant i treballant hàbits d’alimentació saludable. Un espai dedicat a activitats relacionades amb la gestió de les emocions, la comunicació i el treball de les habilitats socials. Es finalitza oferint un espai de tancament, a partir del “Cercle de Paraula” on els nens i nenes poden compartir i expressar els seus sentiments.

L’equip educatiu format per educadors i educadores socials,  treballa paral·lelament amb les famílies, escoles o altres serveis, per assegurar una intervenció de qualitat realitzant un seguiment individualitzat de cada nen/a.

Una part de les activitats es realitza a la sala educativa Lego Robotix, per estimular la innovació, la creativitat i la feina en equip, mitjançant tallers que incorporen metodologies LEGO Educació on es desenvolupen les habilitats i competències de segle XXI, com comprendre el funcionament dels mecanismes, establir els vincles causa-efecte, comunicar i compartir idees.

Els dissabtes s’ofereix un espai lúdic de matins, en el qual els nens i les nenes poden gaudir d’una activitat diferent, divertida i interessant acompanyats/des puntualment dels seus pares/mares. Té com a objectiu proporcionar espais de joc de qualitat que puguin ser aprofitats pels infants i les seves famílies fora del quotidià setmanal. A més, es realitzen sortides lúdiques, culturals i tallers o manualitats.

Espai familiar

Des del recurs es treballa per acompanyar i donar suport a les necessitats bàsiques de les famílies, al seu entorn emocional i l’estructura familiar que les envolta. Pels infants, el joc, l’espai lliure, l’oci de qualitat i els espais compartits amb la resta del nucli familiar, esdevenen espais, experiències, estructures bàsiques i necessàries per al seu desenvolupament. La missió educativa es basa en un acompanyament que motivi una transformació positiva i de millora per la familia. Es recullen els objectius a treballar a partir de la redacció dels Plans Educatius Familiars consensuats entre l’equip, la familia i la resta de recursos que acompanyen a la familia.

Casals i Colònies

Durant les vacances escolars, la Fundació segueix oferint els seus serveis gratuïts realitzant el Casal d’Estiu, al mes de juliol i agost. Dintre de la programació s’ofereixen activitats als hotels H10 (taller de cuina, visita cultural i activitat de ball) així com sortides pel territori, piscines, activitats esportives …etc.

Durant el mes d’agost s’ofereix una setmana de colònies gratuïtes, gràcies a la col·laboració altruista de la Fundació Pere Tarrés que facilita allotjament a una casa rural amb monitors/es de l’entitat i activitats lúdiques organitzades. S’aprofita per seguir treballant hàbits saludables en totes les rutines (higiene, alimentació, etc.) fomentant l’autonomia del grup.

Formen part:
Col·laboren: