ESP | CAT logo instagram

Fundació d’Osteopatia de Barcelona

En el Servei de Osteopatía Solidari treballem amb l’objectiu d’oferir tractament a infants, joves i adults que, per diverses circumstàncies, no poden accedir a un servei de osteopatía. Les situacions de necessitat i, a vegades, de vulnerabilitat, tenen les seves conseqüències en el cos; si no les tractem a temps, poden tenir conseqüències cròniques que empitjoren la seva qualitat de vida.

Amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida d’aquestes famílies, els i les professionals de osteopatía degudament acreditats i de manera voluntària, fan possible que es pugui dur a terme el projecte. Un dels objectius és potenciar i promocionar el voluntariat, provocant un canvi estructural en la societat. D’aquesta manera, la Fundació Albert i la FOB es converteixen en instruments de promoció d’una ciutadania participativa.

El servei es presenta com un complement als serveis de salut del territori, així com als recursos i espais d’acció social de la ciutat de Barcelona. El projecte té com a objectiu igualar les oportunitats en l’accés a aquesta mena de serveis.

Conscients de la importància del treball dels nostres voluntari@s, busquem treballar de manera coordinada, creant sinergies amb entitats del territori. Per aquesta raó, el nostre treball no ha d’eximir, de cap manera, a les administracions públiques de garantir als ciutadans les prestacions o serveis que aquests tenen reconeguts com a drets.

Formen part:
Col·laboren: